• Bruk av personløfter KB01

 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider EO-C00001-NO

 • ISPS/havnesikring EO-00100-NO

 • Arbeid i høyden EO-00105-NO

 • Førstehjelp EO-00103-NO

 • Stillas brukerkurs EO-00101-NO

 • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) EO-00107-U

 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

 • Førstehjelp for elektropersonell EO-00104-NO

 • Sikker bruk av kjemikalier EO-00099-NO

 • Gassikkerhetskurs K019

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Lavspenning K127

 • FSE Høy- og lavspenning K129

 • FSE for instruert personell K141

 • Arbeider i høyden K145

 • Ergonomi K185

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • HMS-regelverk EBA001

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Vinterdrift av veg EBA007